Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens/foreningens øverste myndighed, og samles som udgangspunkt én gang årligt i slutningen af februar.

Her godkendes regnskabet og formanden/udvalgsledere afgiver beretning om det forgangne år i foreningen. Klubbens medlemmer stemmer om forskellige forslag, og ikke mindst valg til bestyrelsen – klubbens daglige ledelse, samt revisorer og suppleanter for klubben.


Ønsker du at dykke ned i tidligere års generalforsamlingsreferater, så skriv endelig til os på kontakt@silkeborgbowlingteam.dk – vedtægterne for klubben finder du på denne side.